رياست رضاكار

اختصاص دو درصد عواید شاروالی ها به جوانان

عبدالباقی پوپل سرپرست اداره ارگان های محل و معین در امور شاروالی ها در دیدار با روسای معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که دو فیصد عواید شاروالی ها را در سال 1396 به جوانان اختصاص داده اند.

آقای پوپل روز سه شنبه مورخ 14 جدی سال روان، در این دیدار افزود که آنان تلاش دارند، برای جوانان و سهم دهی آنان در امور حکومت داری از هر راه ممکن برنامه های مهم را روی دست گیرند.

وی افزود که در سال پیشرو به تمام شاروالی های ولایات، طی مکتوب رسمی هدایت داده اند، تا به جوانان دو درصد از مجموع عواید این اداره؛ درساخت و ساز پارک های تفریحی با  تمام امکانات و ضروریات لازم آن به مصرف برسانند.

موصوف همچنان افزود که برای وکلای پارلمان آموزشی جوانان، در ساختمان ولایات دفتری کاری مشخص در نظر گرفته شده است و وکلای جوانان میتوانند در جلسات رسمی ولایتی آزادانه اشتراک نمایند.

حضرت الله شریفی رییس هماهنگی برنامه های معینیت امور جوانان، ضمن قدردانی از فعالیت ها و کارکرد های اداره ارگان های محل، بخصوص تلاش آنان به جوانان قدردانی نموده، افزود که مسوولین جوانان در ولایات، میتوانند برنامه های شانرا در هماهنگی شاروالی های ولایات، عملی نمایند.

وی افزود که مسوولین جوانان برنامه ها و طرح های شانرا که برای جوانان مهم و مفید باشد میتوانند، به شاروالی های پشنهاد نمایند تا شاروالی ها از پول اختصاص داده شده، این برنامه ها را به مصرف برسانند.

از سوی هم فدا محمد فایض رییس مصوونیت و آموزش معینت امور جوانان، از امضای یک تفاهمنامه همکاری میان این دو اداره خبر داد که تا امضاء آن، برای جوانان امکانات موثر و بیشتر در نظر گرفته خواهد شد.

نامبرده، اختصاص دو درصد عواید شاروالی ها را یک گام مثبت برای جوانان دانسته افزود که تلاش دارند برای جوانان خدمات بیشتر و ارزنده تر را عرضه نمایند.

این در حال است که معینیت امور جوانان در سال روان، برای حل مشکلات و و دریافت راه حل ها پارلمان جوانان را ایجاد نمود، و در سال بعدی نیز مصمم است تا حکومت آموزشی جوانان را نیز ایجاد نماید.

محمد صابر آدینه