اخبار

به هدف آشنایی و آگاهی دهی از پالسی ملی و استراتیژی ملی جوانان در ولایت بغلان از سوی معینیت امور جوانان محفل برگزار گردید

حضرت الله شریفی رییس همآهنگی برنامه های معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ، در این محفل در رابطه به اهداف، مقاصد، ارزش ها و چگونگی از تدوین پالیسی ملی جوانان واستراتیژی تطبیقی آن برای اشتراک کنندگان معلومات همه جانبه را اراییه نمود. این محفل که به اشتراک والی ولایت بغلان ، نماینده گان نهاد دولتی، جامعه مدنی، نهاد های ملی وبین المللی که در آن ولایت فعالیت دارند به همکاری مالی و تخنیکی دفتر محترم جی آی زید GIZ تدویر یافته بود که در رابطه به موضوع فوق بحث همه جانبه صورت گرفت. بیشتر بخوانید...

8 ثور ۱۳۹۶

مسوولین: دور دوم نشست پارلمان آموزشی جوانان در هفته اول ماه سرطان برگزار خواهد شد.

 کمیته برگزاری پارلمان آموزشی جوانان افغانستان می گویند که تمام آمادگی ها برای برگزاری دور دوم نشست پارلمان آموزشی جوانان گرفته شده است،  در هفته اول ماه سرطان برگزار خواهد شد. روز دوشنبه مورخ 18 ثور سال روان، در نشستِ با اشتراک داکتر کمال سادات معین امور جوانان، شمیم خان کتوازی مشاور ریس جمهور در امور جوانان، حفیظ الله هاشمی رییس دارالنشاء مشرانو جرگه، داکتر نورمحمد مراد مسوول بخش جوانان صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، خانم بیلا کارشناس ملل متخد در امور جوانان، آغا محمد قریشی رییس پارلمان آموزشی جوانان و روسای معینیت امور جوانان برگزار گردیده بود، روی چگونگی برگزاری،  تاریخ نشست و سایر موارد بحث مفصل صورت گرفت. بیشتر بخوانید...

20 ثور

داکتر عبدالله عبدالله: بر مشارکت جوانان در حکومت متعهد هستیم

معین امور جوانان با مسوولین جوانان 34 ولایت با داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایه حکومت دیدار و روی موضوعات مرتبط به جوانان از جمله ایجاد وزارت امور جوانان و داشتن بودیجه مستقل این اداره گفتگو نمودند. داکتر کمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ درباره برنامه‌های این معینیت به رییس اجراییه کشور گزارش داده و خواستار تقویت این معینیت گردید. آقای عبدالله خطاب به آمرین جوانان ولایات کشور گفت: شما می‌توانید برای بهبود و تقویت روابط جوانان با حکومت نقش تعیین‌کننده داشته باشید. بیشتر بخوانید...

24 ثور

اختصاص دو درصد عواید شاروالی ها به برنامه های جوانان

عبدالباقی پوپل سرپرست اداره ارگان های محل و معین در امور شاروالی ها در دیدار با روسای معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که دو فیصد عواید شاروالی ها را در سال 1396 به جوانان اختصاص داده اند. آقای پوپل روز سه شنبه مورخ 14 جدی سال روان، در این دیدار افزود که آنان تلاش دارند، برای جوانان و سهم دهی آنان در امور حکومت داری از هر راه ممکن برنامه های مهم را روی دست گیرند. وی افزود که در سال پیشرو به تمام شاروالی های ولایات، طی مکتوب رسمی هدایت داده اند، تا به جوانان دو درصد از مجموع عواید این اداره؛ درساخت و ساز پارک های تفریحی با  تمام امکانات و ضروریات لازم آن به مصرف برسانند. بیشتر بخوانید...

7 حوت ۱۳۹۵

اختصاص دو درصد عواید شاروالی ها به برنامه های جوانان

عبدالباقی پوپل سرپرست اداره ارگان های محل و معین در امور شاروالی ها در دیدار با روسای معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که دو فیصد عواید شاروالی ها را در سال 1396 به جوانان اختصاص داده اند. آقای پوپل روز سه شنبه مورخ 14 جدی سال روان، در این دیدار افزود که آنان تلاش دارند، برای جوانان و سهم دهی آنان در امور حکومت داری از هر راه ممکن برنامه های مهم را روی دست گیرند. وی افزود که در سال پیشرو به تمام شاروالی های ولایات، طی مکتوب رسمی هدایت داده اند، تا به جوانان دو درصد از مجموع عواید این اداره؛ درساخت و ساز پارک های تفریحی با  تمام امکانات و ضروریات لازم آن به مصرف برسانند. بیشتر بخوانید...

7 حوت ۱۳۹۵

اختصاص دو درصد عواید شاروالی ها به برنامه های جوانان

عبدالباقی پوپل سرپرست اداره ارگان های محل و معین در امور شاروالی ها در دیدار با روسای معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که دو فیصد عواید شاروالی ها را در سال 1396 به جوانان اختصاص داده اند. آقای پوپل در این دیدار افزود که آنان تلاش دارند، برای جوانان و سهم دهی آنان در امور حکومت داری از هر راه ممکن برنامه های مهم را روی دست گیرند. وی علاوه کرد در سال پیشرو به تمام شاروالی های ولایات، طی مکتوب رسمی هدایت داده اند، تا به جوانان دو درصد از مجموع عواید این اداره؛ درتطبیق برنامه های آگاهی دهی وساخت و ساز پارک های تفریحی برای جوانان و با  تمام امکانات و ضروریات لازم آن به مصرف برسانند. بیشتر بخوانید...

7 حوت ۱۳۹۵

داکتر کمال سادات: جوانان باید در آوردن وحدت ملی همدست شوند.

داکترکمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ و معین امور جوانان می گوید که جوانان از امکانات دست داشته شان در تامین و حدت ملی بشکل گروهی و انفرادی تلاش نمایند. آقای سادات روز چهارشنبه مورخ 17 قوس، در کنفرانس علمی تحت عنوان " نقش جوانان علمی و اکادمیک در وحدت ملی" که از سوی شورای متحد جوانان پکتیکا به همکاری معینیت امور جوانان راه اندازی شده بود، از جوانان خواست با در نظر داشت وضعیت کنونی در کشور باید از هر راه ممکن جوانان دست بدست هم داده وحدت ملی را در کشور پیاده نمایند.  بیشتر بخوانید...

18 قوس

داکتر کمال سادات: جوانان باید در آوردن صلح در کشور بیشتر از قبل تلاش نمایند

داکتر کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که جوانان باید از هر راه ممکن در تامین صلح و ثبات در کشور تلاش نمایند. آقای سادات روز چهار شنبه مورخ 10 قوس، در محفل تحت عنوان " نمایشگاه صلح" که از سوی معینیت امور جوانان و دفتر GIZ  آلمان، در کابل راه اندازی شده بود گفت که اداره آنان همه روزه تلاش می نماید که چگونه بتواند برای جوانان و مردم افغانستان برنامه های آگاهی دهی در قسمت آوردن صلح و ثبات و سایر برنامه های اجتماعی را راه اندازی نماید تا بتواند برای مردم ذهنیت مثبت ایجاد نماید. از سوی هم آقای داکتر اندریا سنموچی مسوول هماهنگ کننده برنامه های خدمات صلح GIZ  آلمان، در این محفل گفت که این نمایشگاه موضوعات را بازتاب می دهد که مردم را در آوردن صلح در کشور شان کمک می کند. بیشتر بخوانید...

10 قوس

تیم والیبال بانوان سره میاشت در تورنمنت والیبال بانوان حایز مقام اول شد.

تیم والیبال بانوان سره میاشت در تورنمنت که از طرف معینیت امور جوانان با همکاری موسسه امداد و نکشاف سریع راه اندازی شده بود، این تیم توانست مقام اول را کسب کند. این تورنمنت به هدف مبارزه علیه قاچاق انسان برای مدت دو روز در جمنازیوم پوهنتون کابل از سوی نهاد های مذکور راه اندازی شد. بیشتر بخوانید...

4 قوس

داکتر کمال سادات:  جوانان دارای برنامه منظم و دقیق تجارتی مورد حمایت مالی قرار می گیرند

داکتر کمال سادات معین امور جوانان و سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ می گوید که برای جوانانِ دارای برنامه دقیق تجارتی که خواهان حمایت مالی باشند معینیت  امور جوانان در هماهنگی با نهاد های کمک کننده زمینه قرضه های کوچک را برای آنان فراهم می سازد. آقای سادات روز سه شنبه مورخ 18 عقرب در دیدار با مسوولین نهاد هماهنگی کننده قرضه های کوچک، با بیان این مطلب افزود که اداره معینیت امور جوانان تلاش می نماید از هر راه ممکن در عرصه های مختلف برای جوانان امکانات مالی، تحصیلی و شغلی  فراهم نماید. بیشتر بخوانید...

18 عقرب

مسوولان معینیت امور جوانان: نقش جوانان در آوردن صلح باید برجسته تر باشد

فدا محمد فایض رییس مصوونیت و آموزش معینیت امور جوانان میگوید: نقش جوانان در آوردن صلح نسبت به گذشته باید برجسته تر باشد و جوانان که فعالیت های اجتماعی دارند، روی این موضوع برنامه های آگاهی دهی بیشتر را در مرکز و ولایات راه اندازی نمایند.  بیشتر بخوانید...

17 عقرب 1395

داکتر کمال سادات: جوانان فعال شایسته تقدیر اند

داکتر کمال سادات معین امور جوانان و سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ می گوید: آنعده از جوانانیکه در بخش های ارتقایی ظرفیت و آگاهی دهی جوانان دستآورد داشته باشند از سوی این نهاد مورد تقدیر قرار می گیرد. روز یکشنبه مورخ 16 عقرب، خانم مریم آروین بارکزی مسوول بخش زنان و جوانان فیفا یا نهاد انتخاباب آزاد و عادلانه، بپاس فعالیت های شبانه روزی شان در قسمت آگاهی دهی به زنان و جوانان از سوی معینیت امور جوانان تقدیر شد. بیشتر بخوانید...

16 عقرب ۱۳۹۵

جوانان پروان می توانند با هزینۀ کمتردررشته علوم طبی تحصیل نمایند

انستیتوت علوم صحی پورانا توافق نامۀ را با ریاست اطلاعات و فرهنگ پروان به امضا رسانیده است که پس از این شماری از جوانان پروان که درآمد کمتر دارند می توانند با اندک هزینه دراین انستیتوت تحصیل نمایند. داکترمحمد جمشید جلال رئیس انستیتوت علوم صحی پورانا می گوید: این انستیتوت ثبت شدۀ وزارت صحت عامه می باشد، که از دو سال تا کنون در بخش های علوم فارمسی، تکنالوژی، پروتیز دندان و قابلگی فعالیت می نماید. بیشتر بخوانید...

10 عقرب 1395

تدویر سمینار علمی و تحقیقی در رابطه به مشکلات جوانان در فراه

سمینار علمی وتحقیقی به منظور شناسایی مشکلات اجتماعی جوانان فراه از سوی معینیت امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ با اشراک مقامات ، ارکین دولتی و شماری از جوانان این ولایت برگزار شد. به گزارش خبرنگار آژانس باختر، از شهر فراه در این سمینار پیام داکتر کمال سادات معین امور جوانان از طریق تلیفون به حاضرین مجلس شنوانده شد که در قسمتی از پیام آمده است جوانان رکن اساسی جامعه بوده واز آنان خواست تا برای آینده افغانستان در هر زمینه که مشغول کار وآموزش اند تلاش بیشتر نمایند. بیشتر بخوانید...

10 عقرب 1395

بخش مشورتی بخاطر میراث های ملموس فرهنگی ایجاد میگردد

داکتر کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز در کابل با مسوول بخش فرهنگی بنیادآغا خان و نماینده اداره همکاری های انکشافی سویس دیدار کرد. در این دیدار در حالیکه عبد الاحد عباسی سرپرست معینیت فرهنگی و هنرنیز حضور داشت،مسوول بخش فرهنگی بنیاد آغا خان و نماینده اداره همکاری های انکشافی سویس،از همکاری های نهاد های مربوط در رابطه به ایجاد یک بخش مشورتی بخاطر حفاظت میراث های غیر ملموس فرهنگی و غنی ساختن پالیس فرهنگی، به سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ اطمینان دادند. بیشتر بخوانید...

10 عقرب 1395

تدویر سمینار علمی و تحقیقی در رابطه به مشکلات جوانان در فراه

سمینار علمی وتحقیقی به منظور شناسایی مشکلات اجتماعی جوانان فراه از سوی معینیت امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ با اشراک مقامات ، ارکین دولتی و شماری از جوانان این ولایت برگزار شد. به گزارش خبرنگار آژانس باختر، از شهر فراه در این سمینار پیام داکتر کمال سادات معین امور جوانان از طریق تلیفون به حاضرین مجلس شنوانده شد که در قسمتی از پیام آمده است جوانان رکن اساسی جامعه بوده واز آنان خواست تا برای آینده افغانستان در هر زمینه که مشغول کار وآموزش اند تلاش بیشتر نمایند. بیشتر بخوانید...

10 عقرب 1395

داکتر کمال سادات : جوانان بامیان در محو مواد مخدر، تقویت دیموکراسی و تامین حقوق بشر تلاش نمایند

داکتر کمال سادات معین امور جوانان و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ به جوانان ولایت بامیان گفت که آنان باید در محو مواد مخدر، تقویت دیموکراسی و تامین حقوق بشر در افغانستان بخصوص ولایت شان سهم فعال گرفته گام های عملی را نیز بردارند. بیشتر بخوانید...

9 عقرب 1395

سازمان ملل متحد: برای تطبیق برنامۀ استراتیژی ملی جوانان آمادۀ همکاری است

سازمان ملل متحد: برای تطبیق برنامۀ استراتیژی ملی جوانان آمادۀ همکاری است نماینده سازمان ملل متحد، در دیدار با داکتر کمال سادات معین امور جوانانِ وزارت اطلاعات و فرهنگ، از استراتیژی ملی جوانان اف بیشتر بخوانید...

تاریخ: ۲۹ ثور ۱۳۹۵

500 بورسیه تحصیلی رایگان؛ به ورثه شهدای نیروهای امنیتی و نیازمندان در نظر گرفته شده است.

500 بورسیه تحصیلی رایگان؛ به ورثه شهدای نیروهای امنیتی و نیازمندان در نظر گرفته شده است. معینیت امور جوانانِ وزارت اطلاعات و فرهنگ در یک قرار داد تازه، با "انستیتوت تعلیمات تخنیکی و مسلکلی شاهین" به بیشتر بخوانید...

تاریخ: ۲۹ ثور ۱۳۹۵

معین امور جوانان: ازدواج های قبل از وقت باعث مشکلات حقوقی و خانواده گی در جامعه می شود.

معین امور جوانان: ازدواج های قبل از وقت باعث مشکلات حقوقی و خانواده گی در جامعه می شود. داکتر کمال سادات معین امور جوانان طی یک سفر رسمی با عبدالصبور مهمند نماینده ی ملل متحد در امور جوانان به ولایت بیشتر بخوانید...

تاریخ: ۲۱ ثور ۱۳۹۵

معین امور جوانان: با تطبیقِ برنامۀ جلوگیری از ازدواج های زیر سن آمارِ مرگ و میرمادران کاهش پیدا می کند

معین امور جوانان: با تطبیقِ برنامۀ جلوگیری از ازدواج های زیر سن آمارِ مرگ و میرمادران کاهش پیدا می کند مسوولان معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ می گویند: این معینیت با همکاری وزارت امور زن بیشتر بخوانید...

تاریخ: ۱۵ جوزا ۱۳۹۵

معین امور جوانان: باختم پروگرام ارتقای ظرفیت، صدها تن به مهارت های مسلکی دست رسی پیدا می کنند. داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعا

معین امور جوانان: باختم پروگرام ارتقای ظرفیت، صدها تن به مهارت های مسلکی دست رسی پیدا می کنند. داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز یک شنبه 9 جوزا حین افتتاح ورکشاپ" ارتقای  بیشتر بخوانید...

تاریخ: ۹ جوزا ۱۳۹۵

وزارت اطلاعات و فرهنگ کشتن دو خبرنگار را تقبیح کرد

وزارت اطلاعات و فرهنگ از کشته شدن دو خبرنگار افغان و امریکایی توسط طالبان در هلمند تاسف کرد. ذبیح الله تمنا خبرنگار افغان و دیوید گیلکی خبر نگار امریکایی دیروز در هنگامی که به ولسوالی مارجه هلمند � بیشتر بخوانید...

تاریخ: ۱۹ جوزا ۱۳۹۵

داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، حین باز دید از آرشیف ملی افغانستان افتتاح "ویب سایت آنلاین آرشیف ملی

افغانستان دانسته گفت که جوانان و هنرمندان بعد از این میتوانند استعداد ها و توانایی های خود را در بخش های نقاشی، آثار هنری و علمی، دست نویس ها و تابلو های شان را از طریق آدرس ذیل به نشر بسپارند، تا یونسکو آثار آنان را در جمع آثار برتر جهان قرار دهد. بیشتر بخوانید...

تاریخ: ۲۴ جوزا ۱۳۹۵